menu

Geschiedenis resomeren

De nog korte geschiedenis van resomeren kent zijn oorsprong in het groeiende besef van klimaatverandering en de invloed van ons menselijk handelen op het klimaat. Eigenlijk wordt in vrijwel elke branche (en niche) gekeken naar alternatieven die het minste impact hebben op het milieu. Dat geldt dus ook voor de uitvaartbranche waar steeds duurzamere (uitvaart) alternatieven worden geïntroduceerd zoals uitvaartkisten gemaakt van regionaal hout en de elektrische crematieoven.

Uitvinder Sandy Sullivan was jaren geleden ook al bezig om een nieuwe vorm van lichaamsbezorging te ontwikkelen die duurzamer is dan de huidige mogelijkheden. Sandy Sullivan, woonachtig in Schotland, ontwikkelde een nieuw duurzaam alternatief, de resomator. Sinds 2007 reist hij de hele wereld over om mensen uit de uitvaartbranche en overheden seminars te geven over de resomator. Sullivan legt in de seminars uit wat resomeren is.

Resomeren is op de markt gekomen door het Engelse bedrijf Resomation Limited. Het bedrijf heeft ook patent op zowel het proces als het handelsmerk Resomator.

Alkalische hydrolyse (resomeren) is overigens niet heel nieuw. Het werd al voor 1900 gebruikt in de Verenigde Staten voor overleden boerderijdieren. Het wordt in veel landen ook gebruikt bij de verwerking van kadavers van dieren die zijn gebruikt bij onderzoeken naar ziektes. Bij alkalische hydrolyse weet men zeker dat alle ziekteverwekkers volledig worden vernietigd.

Geschiedenis resomeren in Nederland
Uitvaartorganisatie Yarden begon in 2011 met het promoten van resomeren. Het uitvaartbedrijf liet een groot onderzoek uitvoeren naar de voordelen van resomeren door TNO. De uitkomst van dat onderzoek toonde aan dat resomeren op dat moment het meest duurzame alternatief voor lijkbezorging was. Vanaf dat moment is men begonnen met een lobby om resomeren wettelijk mogelijk te maken in Nederland.

Het zou nog jaren duren voordat de politiek in Den Haag zich zou buigen over de vraag of resomeren wel of niet opgenomen moet worden als nieuwe vorm van lijkbezorging.
Op 28 juni 2018 was het eindelijk zover, een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met een wetsvoorstel om resomeren in te voeren. Het werd een onderdeel van de nieuwe Uitvaartwet waar minister Kasja Ollongren en haar departement een aantal jaren aan hebben gewerkt. Eind 2020 maakte Ollongren (minister van Binnenlandse Zaken) bekend dat het kabinet resomeren gaat opnemen in de nieuwe uitvaartwet.

Het was eerder de verwachting dat de nieuwe uitvaartwet voor de zomer van 2021 zou worden bekrachtigd door de Eerste Kamer, maar de coronapandemie en de lange formatie voor een nieuw kabinet maken dat de wet nog altijd niet is bekrachtigd. In de zomer van 2021 schreef Ollongren in een brief aan de Kamer dat ze verwacht dat de nieuwe wet eind 2021 door de Eerste Kamer zou worden bekrachtigd. Dat is niet gelukt omdat het nieuwe kabinet pas in januari 2022 gepresenteerd kon worden. De verwachting is dat de wet in de loop van 2022 bekrachtigd wordt.

Inmiddels is de eerste resomator geplaatst in uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen in Den Haag. Deze resomatiemachine werd eind 2021 gebouwd.