menu

Moet de as na resomeren een maand worden bewaard

De verwachting is dat de as na een resomatie eerder meegegeven mag worden dan nu het geval is na een crematie. Bij op opstellen van de nieuwe Uitvaartwet is de termijn voor de uitgifte van de as een belangrijk onderwerp van gesprek.

In Nederland zijn we eraan gewend dat de as van de overledene na de crematie een maand bewaard moet worden in de algemene nis van het crematorium. Dat is een wettelijke verplichting (artikel 59, eerste lid, Wet op de lijkbezorging (Wlb). Dit wegens mogelijk justitieel onderzoek en om nabestaanden de tijd te geven het onderling eens te worden over de asbestemming, voor het geval dat er onenigheid zou zijn.

Uitleg termijn afgifte as na resomeren

Resomatie-expert Sandro Volpe legt uit wat de regels zijn voor het bewaren van de as na een resomatie.

Op dit moment is het in Nederland zo dat de as een maand na de crematie mag worden meegegeven aan de nabestaanden. Tot die tijd moet het crematorium de as bewaren in de algemene nis van het crematorium. Resomeren zal in Nederland pas worden toegestaan als de nieuwe Uitvaartwet is aangenomen. Dat is een wet waar momenteel aan gewerkt wordt en die de bestaande Wet op de lijkbezorging moet moderniseren. Resomeren wordt zeer waarschijnlijk opgenomen in die nieuwe Uitvaartwet.

Onderdeel van de nieuwe Uitvaartwet is dat de overheid voornemens is om het aantal weken dat de as bewaard moet worden in de algemene nis van het crematorium, terug te brengen naar een korter tijdsbestek. Het is nog niet duidelijk na hoelang de as straks mag worden meegegeven. In België mag men de as bijvoorbeeld direct na crematie (vaak nog warm) meegeven. Duidelijk is wel dat voor het afgeven van de as na resomeren dezelfde regels zullen gelden als bij cremeren.