menu

Is resomeren toegestaan in Nederland

Op dit moment is resomeren nog niet toegestaan in Nederland. Maar het lijkt erop dat daar snel verandering in komt. Minister Kasja Ollongren (D66) maakte in november 2020 bekend dat ze voornemens is om resomeren toe te staan als nieuwe vorm van lijkbezorging. De Tweede Kamer zal het voorstel eerst nog moeten goedkeuren. Resomeren is een onderdeel van de nieuwe uitvaartwet, het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2022 voorgelegd aan de Kamer.


Kans groot dat resomeren binnenkort mag in Nederland

De kans dat resomeren wordt toegestaan in Nederland is zeer groot. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken die over die met haar departement werkt aan de nieuwe Uitvaartwet is voorstander van resomeren. Ze volgt het advies over resomeren dat de Gezondheidsraad op 17 november 2020 publiceerde. In dat advies schrijft de Gezondheidsraad dat resomeren opgenomen zou moeten worden in de nieuwe Uitvaartwet. Dat wil dus zeggen dat het juridisch mogelijk gemaakt wordt.

De nieuwe Uitvaartwet heeft wat vertraging opgelopen door de coronacrisis en de lange formatie. Minister Ollongren verwachtte dat de Uitvaartwet aan het einde van 2021 zou worden bekrachtigd. Dat is niet gelukt omdat het nieuwe kabinet pas in januri 2022 gepresenteerd kon worden. De verwachting is nu dat de nieuwe Uitvaartwet medio 2022 bekrachtigd wordt.