menu

Hoe noem je een locatie voor resomeren (resomatorium)

Een locatie waar overledenen worden geresomeerd is een resomatorium. Zo bestaan er (als resomeren wordt ingevoerd) drie locaties voor lichaamsbezorging, een begraafplaats (of kerkhof) voor het begraven van overledenen, een crematorium waar overledenen worden gecremeerd en een resomatorium waar overledenen worden geresomeerd

Eerste resomatorium klaar voor gebruik

In uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen in Den Haag is de eerste resomator van Nederland geplaatst. Daarmee kan resomeren direct worden aangeboden vanaf het moment dat resomeren is opgenomen in de nieuwe Uitvaartwet.

Er zijn inmiddels meerdere initiatieven in het land voor het plaatsen van een resomator. Zo heeft de gemeente Laarbeek al ingestemd met de komst van een resomatorium in het plaatsje Beek en Donk.

Wanneer resomeren wordt toegestaan zullen er waarschijnlijk veel meer resomatoria worden gebouwd in Nederland. Het is ook heel goed denkbaar dat er in bestaande crematoria faciliteiten worden gebouwd waardoor men er ook kan resomeren. In dat geval verandert er aan de locatie van de uitvaart niets, maar kan men kiezen tussen cremeren en resomeren. Er zijn overigens nu al diverse combinaties van begraafplaatsen en crematoria op dezelfde locatie. Denk bijvoorbeeld aan De Nieuwe Ooster in Amsterdam of Zorgvliet in Amstelveen, waar zowel wordt begraven als gecremeerd. Na de invoering van resomeren komen er mogelijk ook locaties waar al deze drie vormen van lijkbezorging mogelijk zijn.

Hoe ziet een resomatorium eruit

Een resomatorium kan je het beste vergelijken met een crematorium. Vrijwel alle faciliteiten zijn er hetzelfde, behalve de techniek voor de Lichaamsbezorging.

Een resomatorium heeft doorgaans de beschikking over een familiekamer waar de directe nabestaanden voor de plechtigheid nog even samen kunnen zijn. Het resomatorium beschikt over een aula waar de plechtigheid gehouden kan worden. In de koffiekamer van het resomatorium kunnen de nabestaanden en de belangstellenden samenkomen voor de condoleance.

De daadwerkelijke resomatie vindt plaatst in de technische ruimte van het resomatorium. Hier staat de resomator waarin de overledene wordt ingevoerd en de resomatie zal plaatsvinden.

Voor informatie over hoe het resomatie proces werkt kan je verder lezen in het hoofdstuk Hoe werkt resomeren?