menu

Is er al een resomatorium in Nederland

Er is op dit moment nog geen resomatorium in gebruik in Nederland, maar er zijn al wel twee resomatoria gebouwd. In januari 2022 werd het eerste resomatorium van Nederland gerealiseerd. In afscheidshuis Nieuw Eykenduynen in Den Haag is een resomator geplaatst.

In september 2023 opende het tweede Nederlandse resomatorium haar deuren. In uitvaartcentrum 't Vijfde Seizoen in Ommeren is een resomator geplaats. Beide resomatoria zijn nog niet in gebruik omdat resomeren nog niet is toegestaan in Nederland.


Straks net zoveel resomatoria als crematoria?

In de afgelopen decennia zijn er heel wat crematoria bijgebouwd in Nederland. Er zijn verschillende redenen waarom er zoveel crematoria bij zijn gekomen de laatste jaren. Dat heeft ten eerste te maken met het stijgende crematiepercentage. Een ruime meerderheid van de Nederlanders kiest voor crematie en dat percentage stijgt jaarlijks. Er is dus ook steeds meer vraag naar crematies.
Een andere reden waarom er veel nieuwe crematoria zijn bijgebouwd heeft te maken met het feit dat mensen het liefst in hun eigen omgeving worden gecremeerd. Vroeger was het heel normaal dat de crematie ver van huis plaatsvond, maar dat hoort er nu niet meer bij.

Resomatorium in een crematorium

De kans is groot dat er in verschillende bestaande crematoria ook een resomator wordt geplaatst. Veel uitvaartbedrijven willen alle diensten het liefst op één locatie kunnen laten plaatsvinden. Dit scheelt logistiek veel verplaatsingen en nabestaanden kunnen naar één plek voor het gehele afscheid, van opbaren tot de daadwerkelijke resomatie.

Niet veel ruimte nodig voor resomator

Een resomator neemt minder ruimte in beslag dan een crematieoven. Dat heeft te maken met het feit dat er geen filtersystemen geplaatst hoeven te worden voor de rookgassen. Dat resulteert erin dat er in veel bestaande crematoria al ruimte aanwezig is om een resomator te plaatsen. Er zal in dat geval dus sprake zijn van een crematorium/resomatorium.